Kontakt

Slovenský zväz spracovateľov mäsa


Sídlo:
Einsteinova 3754/25
851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 45740542
DIČ: 2023766723

Adresa pre doručovanie písomností:
Digital park II / blok A, Einsteinova 25
851 01 Bratislava-Petržalka

Výkonný riaditeľ:
Eva Forrai

Kontakt:
Tel.: +421 902 947 052
Email: slovmaso@gmail.com

Kontaktný formulár


   Súhlasím so spracovaním osobných údajov.